ja kijk ook op
weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Brussel, 25 april 2018 - Vandaag was er een brede discussie over Brexit en visserij in het Europees parlement. Georganiseerd door 2 Europarlementariërs uit dezelfde (ECR) fractie: Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Rupert Matthews ( UK Conservative).

Van Dalen: ‘ Duidelijk is dat de Brexit voor de visserij kansen biedt, maar zeker ook bedreigingen. De uitdagende kans is, dat ook na 2020 er duurzaam gevist moet blijven worden. Die wil en inzet is er aan beide zijden van Het Kanaal. De bedreiging is dat de Brexit uitmondt in frictie en ruzie, waarbij er niet langer wordt samengewerkt. Dat geeft voor zowel de visserij en de handel veel onzekerheid, tegenwerking en meer profijt voor niet EU-landen die hun marktaandeel kunnen vergroten. Niet alleen omdat we dan gezamenlijk geen deel meer uit maken van die ene interne markt, maar ook omdat visserij-voorschriften voor gezondheid en kwaliteit uit elkaar kunnen gaan lopen. Dat zou voor de consument veel verwarring kunnen gaan geven’.

Matthews is uitgesproken voorstander van de Brexit. Van Dalen: ‘Mede daarom vond ik de bijeenkomst vandaag van groot belang. Ik beschouw de Brexit als een ramp die én politiek én economisch nadelig gaat uitpakken voor alle betrokkenen. Maar, de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten ook na 2020 samen verder. We moeten elkaar blijven opzoeken en spreken. Daar zijn collega Matthews en ik vandaag mee begonnen. We moeten niet met de ruggen naar elkaar komen te staan, maar samenwerken. Juist en vooral omdat we samen een gemeenschappelijke, visrijke zee delen: de Noordzee’.

In de bijeenkomst waren tal van nationale en internationale organisaties vertegenwoordigd. Onder andere van de Europese organisatie van visproducenten en -handelaren, Visned ( NL kotterorganisatie), de Visserijorganisatie van de Clyde River, de PFA (Europese pelagische visserij organisatie) en ook wethouder Post van Urk. Alsmede een tiental Europarlementariërs uit Nederland, het VK en Duitsland.

Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Rupert Matthews (UK Conservative)

In de bijeenkomst waren tal van nationale en internationale organisaties vertegenwoordigd

bron;;www.visserijnieuws.punt.nl

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reacties

Voor de Nederlandse visserijsector is 2017 economisch gezien een goed jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij is ten opzichte van het topjaar 2016 iets gedaald: van 81 miljoen naar 73 miljoen euro.

Dit komt door lagere vangsten in de kottersector in 2017. Na jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf 2000 tot aan 2014, zijn in de periode daarna de nettoresultaten beduidend gestegen. Dit komt door een combinatie van lagere brandstofkosten, hogere visprijzen en de toepassing van de pulsvisserij.

Voor sommige vissers kon het tij, na de jarenlange lage of negatieve resultaten, niet meer keren. Verschillende schepen zijn opgekocht door grotere (familie)bedrijven. Daarnaast is de vloot voor het eerst sinds 2010 in aantal toegenomen; er zijn zes extra schepen toegevoegd. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Wageningen Economic Research die vandaag worden gepresenteerd.

Goede resultaten kottervisserij mede door hoge visprijzen en lage gasolieprijs

Het opnieuw hoge nettoresultaat van de kottervisserij is toe te wijzen aan een combinatie van hoge visprijzen en relatief lage brandstofprijzen. De gemiddelde gasolieprijs bedroeg in 2017 39 eurocent per liter en was daarmee 5 eurocent hoger dan in 2016. Ter vergelijking: in 2012 was de gasolieprijs 66 eurocent.

De gemiddelde aanvoerprijzen van de schol en garnalen stegen in 2017 opnieuw. Met name de aanvoerprijs van garnalen lag op een hoog niveau: 7,45 euro per kilo. De aanvoerprijs van schol steeg van 1,68 euro per kilo naar 1,90 euro per kilo. De gemiddelde aanvoerprijs van tong daarentegen daalde van 11,07 euro per kilo naar 10,81 euro per kilo. In totaal werd in 2017 minder vis aangevoerd, maar steeg de waarde ervan. Het grootste deel van de platvisvissers maakte gebruik van de pulstechniek. In de kottervisserij waren in 2017 286 kotters actief, waarvan zo’n 80 schepen in 2017 gebruik maakten van de pulstechniek. De kottervloot is in 2017 met zes schepen uitgebreid, en lijkt in 2018 nog verder te groeien. Sinds 2008 neemt binnen de kottervisserij het aantal bedrijven dat meer dan een schip heeft, toe.

Kleine verbetering economisch resultaat mosselkwekers

Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van 4 miljoen euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers. Mede vanwege de TTX-crisis waren de inkomsten in dat jaar het laagst sinds 2011. In 2017 is de prijs van de consumptiemosselen gestegen van 0,83 euro/kg in 2016 naar 1,09 euro/kg in 2017, maar is een lagere productie gerealiseerd. Deze lagere productie komt met name door stormen in het najaar van 2017. De inkomsten zijn daarbij gestegen naar ongeveer 50 miljoen euro (6% meer dan 2016); naar verwachting zal het nettoresultaat in 2017 op 5 miljoen euro uitkomen.

Video: Visserij in cijfers

Gepubliceerd op 20 apr. 2018 door Wageningen Economic Research

Op 20 april 2018 presenteerde Wageningen Economic Research tijders Visserij in Cijfers de meest actuele prestaties en de ontwikklingen in de Nederlandse visserijsector. In dit filmpje een reactie hierop van een vlootmanager en visser.

Grote uitdagingen voor Nederlandse visserijsector

De Nederlandse visserijsector staat voor een aantal uitdagingen, zoals mogelijke afschaffing van de pulsvisserij, een brexit, windmolenparken op zee en de aanlandplicht. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de bedrijfsvoering en winstgevendheid van de ondernemingen. Zo is het nog niet duidelijk of de trawler- en kottervloot in Britse wateren mag blijven vissen, of onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat eventueel zou mogen. Als de sector uit de Britse wateren geweerd zou worden door een brexit, betekent dat dat het resterende deel van de Noordzee intensiever wordt gebruikt.

De Noordzee moet door de sector in toenemende mate met andere gebruikers worden gedeeld. Als er windmolenparken op zee worden gerealiseerd, houdt dat voor de visserij een verlies in van visgronden. Mocht worden besloten de pulsvisserij niet toe te staan, dan komt de platvissector meteen veel kwetsbaarder te staan ten opzichte van de fluctuerende gasolie- en visprijzen. De pulsvisserij is daarnaast een visserijmethode met relatief weinig bijvangst; een belangrijk voordeel wanneer in 2019 de aanlandplicht volledig ingevoerd zou worden. De aanlandplicht zal de kottersector bij volledige invoering naar verwachting 20 tot 30 miljoen euro per jaar gaan kosten. 

Tijdens Visserij in Cijfers 2018 worden verschillende scenario’s en oplossingen besproken voor deze ontwikkelingen in de visserijsector. De kennis en expertise van de verschillende onderdelen, , sociaal, technisch en economisch, binnen Wageningen University & Research dragen hier aan bij.

Download hier het rapport: Visserij in Cijfers 2018 (2,19 mb)   [Persbericht WUR - 20 april 2018]

bron www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reacties

Maandag 7 mei a.s. organiseert de Stichting Visserijdagen Urk weer de traditionele veiling van het kistje Meischol. De veiling is opgezet ter promotie van het product schol in een periode dat dit Noordzeeproduct op zijn best is.

De opbrengst van de veiling is deze keer bestemd voor de christelijke hulporganisatie Mercy Ships onder de noemer "Oog voor elkaar". Mercy Ships is een organisatie met een duidelijk doel en missie: "In navolging van Jezus hoop en genezing brengen bij de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is".

Oog voor elkaar Mercy Ships wil met de opbrengst van de veiling kinderen weer op eigen benen zetten én kinderen weer laten zien. Een oogoperatie op de Africa Mercy kost gemiddeld 250 euro en een orthopedische operatie gemiddeld 2500 euro. Mercy Ships en de Stichting Visserijdagen Urk hopen dan ook dat de veiling weer een groot succes wordt.

Met het project ‘Oog voor elkaar’ kunnen we samen ervoor zorgen dat 200 kinderen met staar weer kunnen zien. Met het project ‘Op eigen benen’ hopen we dat 20 kinderen met misvormde benen weer kunnen lopen. Voorzitter Klaas Jelle Koffeman van de Stichting Visserijdagen Urk: ‘Ik hoop dat we met een geweldige opbrengst honderden kinderen weer een mooie toekomst kunnen geven.’  

De achterliggende twee jaar bracht de veiling meer dan 100.000 euro op ten behoeve van doelen als "Schreeuw om Leven" en "Woord en Daad". Komende veiling hoopt de organisatie weer op een mooie opbrengst. De veiling vindt plaats op maandag 7 mei vanaf 11.00 uur in de veilinghal van de Visveiling Urk, Westwal 2 op Urk. De veiling staat onder leiding van de op Urk bekende veilingmeester Gilbert Bastiaansen.

Niet alleen visgroothandelaren, maar ook andere ondernemers kunnen deelnemen aan de veiling. U kunt zich daarvoor aanmelden via pr@visserijdagenurk.nl of op de ochtend van maandag 7 mei vanaf 10.30 uur langs komen op Westwal  [Nieuwsbericht Stichting Visserijdagen Urk]

De veiling van het 1e kistje mei schol in 2017 bracht 102.000 euro op, foto Nederlands Visbureau

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Reacties

Het is al zo vaak besproken, gezegd en vertelt dat de regeling voor de aanlandplicht (alles wat je vangt aan boord moeten houden en binnen brengen) boven al het verstand van ieder normaal denkend mens is verzonnen.

Je zult er vast voor geleerd moeten hebben. In de hele visserij geschiedenis wordt er al gesorteerd en uitgelezen, waarbij de kleine vissen welke niet voor gewone consumptie geschikt zijn weer overboord werden gezet en voor nageslacht konden zorgen.

Door: Wubbo Pasterkamp (UK-145)

Zelfs in de bijbel werd hier al over gesproken, lees Mattheus 13 vers 48. Het werd in de Mozaïsche wet zelfs al verboden om de te kleine vissen aan land te brengen. Dit is een oude wet van Mozes oftewel de religieuze wet van Israël en staat geschreven in de Thora.

Het is dus wereldwijd en van alle tijden dat er te kleine vis overboord gezet wordt en al die eeuwen is er ook voor nageslacht gezorgd in de zeeën en oceanen.

Maar als de aanlandplicht met zijn bij regelingen word doorgevoerd zoals die nu vanuit Brussel is bedacht, dan voorspel ik dat de visserij zoals we die nu kennen met 50 jaar totaal naar de bliksem is geholpen, en dat de Ngo’s het voor elkaar hebben gekregen dat de productiefste zeeën van de wereld volledig leeg zijn en er daardoor alleen nog maar met de hengel gevist mag worden.

Kijk maar naar Amerika. Dit alles is naar Amerikaans model immers bijna alle Ngo’s worden direct of indirect gefinancierd door Amerikaans geld. In Amerika is 82% sport gebonden visserij en 18% beroeps die aanspraken maken op de visquota.

De draak van een aanlandplicht komt niet zomaar tot stand. Deze regeling werd jaren terug al ingevoerd in New-Zeeland wat door Engelse overheersing werd bestuurt en onder druk van toen al Amerikaanse Ngo’s, maar in een iets ander jasje. Het zijn wel de zelfde geld stromen die nu ook de Ngo’s spekken waar wij mee te maken krijgen en al hebben.

De vissers in New-Zeeland hoeven geen maatse vissen weg te gooien als er geen quota voor is maar zijn verplicht alles binnen te brengen. De te kleine vis moet echter wel overboord!.

Alle quota moet daar van de overheid worden gehuurd bij het begin van het visjaar. Je kunt je voorstellen dat je als ondernemer moet gokken wat wel en wat niet kan, en hoe je financiële situatie voor dat jaar is.

Voor vis waar je bij het begin van het visjaar geen huur hebt afgedragen en toch aanvoert moet alsnog de huurprijs betaald worden en er volgt een proces verbaal waarvan de boetes niet mals zijn. Word je daar op heterdaad betrapt bij het overboord zetten van vis die je niet hebt gehuurd en waarvoor je geen visruim ruimte hebt, nou dan kun je je bedrijf wel in leveren.

Er wordt gecontroleerd door camera’s en met behulp van Google Earth voor extra bewijs last hierdoor zijn vele visserij bedrijven failliet gegaan. Ook hebben zich in dat land mensen zich al van het leven berooft vanwege de proces-verbalen met bijbehorende boetes.

Het resultaat in Nieuw-Zeeland van de ooit zo bloeiende visserij aldaar is dat er nu enkele grote trawlers met inspecteurs aan boord varen, er wat kleinschalige beroepsvisserij is, en veel sportvisserij en beschermde gebieden.

Nu lees ik tot mijn grote ergernis dat er hier plannen naar voren worden gebracht van een zelfde strekking met alweer de Ngo’s op de achtergrond (Visserijnieuws van 16 maart artikel VisHack Stellendam). Ja sorry heren die hier aan mee werken met al jullie goede bedoelingen. Kijk uit waar je over praat, in ieder geval niet met mijn stem.

Wubbo Pasterkamp (UK-145)

De onzinnige vernietiging van kleine tong die niet meer overboord mag door de Brusselse aanlandplicht

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

.............................................................................................................................................................................................................................

Reacties

Door de keuze van de overheid en de maatschappij voor windenergie op zee in plaats van visserij gaat de zuidelijke Noordzee als gezond visgebied verloren. EMK-voorman Dirk Kraak (BRA 7) kan het niet anders zien.

Een grote desillusie. Dat gevoel heeft Kraak over de Kaartsessie RVO afgelopen dinsdag over windmolens in zee. Hier werd door de ministeries van LNV en EZ informatie gegeven over de nadere invulling van de zoekgebieden op de Noordzee voor de periode 2014-2030. Er zal in het gebied van Den Helder tot en met Scheveningen 7.000 megawatt aan windenergie bijkomen.

Kraak, die had verwacht dat er op de Kaartsessie mogelijkheid tot inspraak was, is er naar eigen zeggen beroerd van. ,,Er was een aantal vissers en voormannen aanwezig, maar van inspraak van de visserij was geen sprake. We konden alleen maar slecht nieuws aanhoren voor de sector’’, aldus Kraak. Het is voor de EMK-voorman duidelijk: de visserij raakt een gezond visgebied kwijt aan de windindustrie en ook de talloze geplande scheepvaartroutes. ,,We gaan de zuidelijke Noordzee kwijtraken’’, appte Kraak aan de EMK-achterban.

De maatschappij kiest blijkbaar voor energie in plaats van gezonde vis, zonder onderzoeken naar de effecten op de lange termijn. ,,Het wordt een catastrofe voor de natuur en vissers zullen daar weer de rekening van krijgen.’’ Kraak vindt dat de visserij zich moet beraden op verregaande stappen. ,,Maar vooral moet dit verhaal groots naar buiten. Want deze transitie gaat ten koste van voedsel voor de gehele mensheid.’’ [Bron: Visserijnieuws.nl]

Lees ook op de website van de NVB: vissers verliezen rijk visserijgebied in de Noordzee

....

Zuidelijke Noordzee als gezond visgebied verloren

 

 kiek ook even op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------

Reacties

Voor veel vissers is het wekelijkse kost, de online inkijkjes in het leven op zee en aan de wal van de Schrijvende Visser. Het is de alias van Martijn van den Berg, machinist op de TX-19 ‘Elisabeth Christina’. Sommige van zijn blogs zijn al meer dan 15.000 keer gelezen.

Martijn is 31, vader van twee zoons en een dochter en woonachtig op Texel. Het ‘Ibiza van de Noordzee’, zoals hij het eiland zelf omschrijft. Met de TX-19 vist hij vooral met de puls op tong. “Vooral in Britse wateren, dus de Brexit baart ons grote zorgen.” Sinds hij op z’n achttiende van school kwam, is Martijn werkzaam als visserman. “Het werk is prachtig, ook het schrijven en filmen vind ik prachtig om te doen.”

Trauma van zich afschrijven

Martijn begon een jaar of vier terug met het beschrijven van zijn ervaringen als visserman aan boord en aan de wal. “Zoals ik ook op mijn website ook wel vertel, is het begonnen als een therapie. Jaren eerder ben ik op vakantie in Turkije beroofd. Ik kreeg een vuurwapen tegen mijn hoofd gedrukt en moest mijn portemonnee afgegeven. Dat had meer impact dan ikzelf in eerste instantie dacht. Ik bleek er toch wel een trauma aan over te hebben gehouden en kreeg het advies het van me af te schrijven. Mensen in mijn omgeving reageerden enthousiast op mijn schrijven. Ze vonden het begrijpelijk, duidelijk verwoord en zo werd ik op het idee gebracht om over het dagelijkse leven in de visserij te gaan schrijven. Gaandeweg is het aantal vaste bezoekers van mijn blog gegroeid tot een paar honderd, met af en toe een uitschieten naar circa 15.000.”

>>> Lees hier verder en zie de video’s op de website van de Nederlandse Vissersbond <<<

...

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl